Kennisplatform over financieringen
voor mkb-ondernemers

Over De financieringvoorbij

Voor goede plannen is altijd financiering mogelijk

Een goede voorbereiding is het halve werk.

Background

EEN ONDERNEMER ONDERNEEMT

en een financier financiert

Wat wordt de wereld toch mooi als een ondernemer zich geen zorgen hoeft te maken omtrent financiering. De werkelijkheid is helaas anders. Het is op dit moment een steeds grotere uitdaging voor een ondernemer om een geschikte financiering te vinden. Daarbij komt dat er wekelijks meer financiële partijen bijkomen en bijna niemand heeft het totale overzicht van alle financiers.

VAN IDEE NAAR GELD

Als ondernemer heb je een idee of een plan en je hebt geen flauw benul waar de zoektocht naar geld begint.

Vroeger ging je met deze vraag naar een bank en dan kwam je er meestal wel uit. Maar tegenwoordig is dit niet meer vanzelfsprekend. Sterker nog, in veel gevallen wordt aan jou als mkb-ondernemer of startup minder aandacht geschonken. Is dat erg? Wel nee, je moet zorgen dat je je huiswerk vooraf goed hebt gedaan en dan zijn er nog veel alternatieven en kansen.

FINTECH

Het gebruik van internet neemt dagelijks sterk toe.

De ontwikkelingen op het gebied van big data, automatisering en robotisering gaat ook aan de financiële sector niet voorbij. Ook financiers zijn vaker online te vinden en niet altijd direct via een fysiek kantoor om de hoek. Deze financieel technische bedrijven (fintech) zorgen voor grotere veranderingen in de financiële wereld, waar de traditionele banken nog veel van kunnen leren. Zo kunnen financieringsaanvragen vaak sneller worden behandeld en je weet binnen een paar uur waar je aan toe bent. Dit betekent dat de financiële dienstverlening continue in beweging is en dat deze ontwikkelingen grote invloed hebben op de aanbieders van geld.

Background
TIPS VOOR SUCCESVOLLE FINANCIERING

Elke financier heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing en wensenlijstje.

De een vindt het plan en de financiële risico’s belangrijker dan de te verstrekken zekerheden.

De ander legt de nadruk op het verdienmodel en weer een ander wil mee kunnen beslissen in de bedrijfsvoering. Denk vooraf dus goed na wat je van een financier verlangt. Je krijgt vaak maar een kans en de afwijsbak met “gelukzoekers” overtreft vele malen de serieuze geldzoekers.

Om niet direct afgewezen te worden bij een financier is een aantal zaken van belang:

 • Bepaal waarvoor je een financiering nodig hebt (doel);
 • Stel een goed onderbouwd ondernemersplan op;
 • Onderbouw de omvang van je financiering (bedrag);
 • Doe een indrukwekkende pitch als je de gelegenheid krijgt;
 • Zonder eigen geld of van familie is een aanvraag veelal kansloos.

Toets je idee of plan regelmatig met anderen. Een goed doortimmert plan met financiële doorrekeningen vergroot de kans op financiering. Laat financiers zien wat je zelf hebt geïnvesteerd, wees kritisch op jezelf en je team en verzamel goede mensen om je heen.

Stapelfinanciering

Het wordt steeds gebruikelijker onder financiers dat financiële risico’s worden gedeeld en dat er meerdere financieringsbronnen worden aangeboord. Aan de ene kant is het stapelen van financieringen of cofinanciering prima, maar zodra zekerheden moeten worden verdeeld, begint de discussie.

Helaas vindt de ene financier zich belangrijker dan de andere en wordt er regelmatig over achterstelling van financiering gesproken. Dat wil zeggen dat pas onder bepaalde voorwaarden afgelost mag worden. Kaart dit in een vroeg stadium aan, want vele financieringsaanvragen struikelen halverwege of bijna aan het einde van dit traject op deze eis.

FASEN ONDERNEMING

Een onderneming bevindt zich gedurende haar bestaan in diverse levensfasen. Deze levensfase is van groot belang voor de haalbaarheid van financieringen. Elke fase heeft specifieke financieringsbronnen. Er zijn in hoofdlijnen vier fasen te onderkennen:

Voorbereidingsfase

Startup

Groeifase / Scale up

Volwassenheidfase

Doelstelling financiering

In de zoektocht naar een financier is het noodzakelijk te weten of het gaat om financiering van een nieuw idee (project) of om continuering van jouw bedrijf. Wat is het concrete financieringsdoel?

 • Bedrijfsmiddelen;
 • Bedrijfsovername;
 • Eigen vermogen;
 • Groeifinanciering;
 • Herfinanciering;
 • Huisvesting;
 • Innovatie;
 • Startup;
 • Werkkapitaal.
Background
UPDATES

@Financieringvo1

Blijf op de hoogte, volg ons!

Background

Een ondernemer onderneemt en een financier financiert