De meeste ondernemers en een handjevol accountants zijn er inmiddels wel achter: voor een financiering moet je verder kijken dan alleen naar een bank. Het financieringslandschap wijzigt snel en er is steeds meer behoefte om te weten waar haal je als ondernemer nu een financiering vandaan? Inmiddels zijn er twee online financieringsplatforms actief om dit te faciliteren: FINK en Xattu.

FINK

Op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken is dit online platform tot stand gekomen. De ondernemer die een financieringsbehoefte heeft, geeft naast een aantal standaard gegevens het doel en omvang van de financiering aan. De meest recente jaarcijfers en een begroting worden (nog handmatig) toegevoegd. Vervolgens kan aan de hand van een lijstje aanbieders van financieringen een keuze gemaakt worden met welke partij zaken gedaan kan worden. De bedoeling is dan dat de gekozen financiers aangeven in beginsel wel of niet geïnteresseerd te zijn. Bij een positieve reactie kan de ondernemer hierop ingaan. Of daadwerkelijk een financiering gerealiseerd wordt, hangt vervolgens af van diverse variabelen. Aangesloten financieringspartijen zijn op dit moment o.a. Qredits, PPM Oost, een aantal samenwerkende kredietunies, factoringmaatschappijen en crowdfundingplatforms.

Fink-1

Xattu

Het financieringsplatform Xattu verbindt investeerders en (adviseurs van) MKB- bedrijven. Net als Funda is het een online etalage waar bedrijven exposure naar een breed publiek kunnen krijgen en investeerders de opportunities die ze zoeken kunnen vinden. Xattu beoogt in beginsel hetzelfde als FINK, maar gaat een stapje verder. Naast de eerder bij FINK genoemde aan te leveren gegevens, is een businessplan, creditrating en een pitch-filmpje gewenst en kan aan de online profiel worden toegevoegd. Bovendien kan deze propositie welke verloopt via de (SRA)-huisaccountant of de corporate finance adviseur van de ondernemer anoniem worden weergegeven. De financieringspartijen kunnen een inschatting maken of zij de propositie interessant vinden en hierop ingaan. De aangesloten financieringspartijen zijn op dit moment met name informal investors, private bankers en investeringsfondsen.

Xattu

Oplossing financieringsbehoeften?

Het is een mooie stap voorwaarts in het financieringsbos dat alleen maar groter en groter wordt. Een portal die vraag en aanbod faciliteert en het proces transparanter maakt is een goede ontwikkeling. Het is echter nog het begin. Op met name ICT-gebied, denk hierbij aan RGS en SBR, is nog veel winst te behalen. Anderzijds zullen accountants actiever moeten worden om hun cliënten te wijzen op deze mogelijkheden en zullen meer aanbieders zich moeten aansluiten om de platforms succesvol te laten worden.