Je hebt als Startup een leuk en innovatief idee bedacht en wilt hiermee de wereld veroveren. Je hebt hier al veel vrije tijd aan besteed en je denkt na om met jouw idee in de toekomst geld te verdienen. Een mooi plan, maar er komt een moment dat je een financiering nodig hebt om te investeren en kosten te maken voor jouw nieuwe onderneming. De belangrijkste vraag waar de meeste startups dan mee worstelen: hoe kom ik aan geld? Een logische vraag welke niet eenvoudig is te beantwoorden.

Onderstaand worden diverse vormen en mogelijkheden van financieringen (waaronder subsidies en fiscale faciliteiten) genoemd en wegen die leiden naar financieringen (niet limitatief). Het hangt echter van vele factoren af of een dergelijke financiering kans van slagen heeft. Daarnaast wordt het “stapelen van financieringen” (cofinanciering) steeds populairder en belangrijker.

Stapelen van financieringen

Het financieringslandschap verandert snel en er komen steeds meer partijen op de Stapelenmarkt die financieringen verstrekken. Vaak wordt door financiële partijen gezegd: er is genoeg geld, maar er zijn maar weinig goede plannen. Helaas klopt in vele gevallen deze stelling: het idee is leuk, maar er is niet voldoende bekeken of potentiele klanten op jouw idee zitten te wachten of dat er niet goed nagedacht is over een duurzaam verdienmodel. Wat is nu het onderscheidend vermogen en welk (financieel) risico ben jij bereid zelf te dragen? Een financieringsaanvraag verlangt een goede voorbereiding (inclusief indrukwekkende pitch) waarbij een serieuze marktverkenning essentieel is.

Als (startende) ondernemer zie je tegenwoordig door de bomen het financieringsbos niet meer. Bovendien ontstaat er voor elke levensfase van een onderneming een andere financieringsbehoefte. Steeds vaker komt het voor dat een financieringspartij niet het hele financieringsrisico wil dragen en vraagt dan om spreiding van dit risico over meerdere partijen. Dit impliceert dat het steeds belangrijker wordt een goede financieringsmix te vinden die bij jou past. Een grote uitdaging aangezien maar weinigen kennis hebben van deze materie.

Overheid

DNationale financierings wijzere zoektocht naar financiering start in het algemeen op de website van De Nationale Financieringswijzer. Hierop is snel in hoofdlijnen te zien wat er allemaal mogelijk is op financieringsgebied. Dit geeft jou een eerste indruk naar financieringsmogelijkheden. Als je vervolgens een financieringsaanvraag wilt (laten) opstellen en indienen kun je gebruik maken van een handige checklist. Zie ook Startup Delta voor het zoeken naar (inter-) nationale investeerders.

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden subsidie- en financieringsmogelijkheden genoemd. Interessante mogelijkheden voor startups kunnen zijn Borgstelling MKB Kredieten (in combinatie met bijvoorbeeld een krediet van bank of Qredits) en SEED Capital-regelingen. Met deze laatste regeling ondersteunt het ministerie van Economische Zaken vooral technostarters en creatieve starters. Zie ook Energienext voor financieringen in de energiesector.

Op fiscaal gebied bestaan er voor (startende) ondernemers diverse ondernemersfaciliteiten zoals o.a. investeringsaftrek, startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Voor startups in de vorm van een besloten vennootschap kan de innovatiebox een mogelijkheid zijn om in de toekomst tegen een lager belastingtarief af te rekenen.

Provincie Gelderland

Provincie GelderlandDoor de provincie Gelderland worden subsidies verstrekt onder bepaalde voorwaarden. De food- en health sector en de maakindustrie zijn samen met de ET-sector, de drie economische topsectoren van Gelderland. De provincie wil innovaties in deze sectoren maximaal stimuleren en een excellent vestigingsklimaat creëren, om zo een toekomstbestendige en internationaal concurrerende Gelderse economie te verwezenlijken. Zo geeft de provincie subsidie voor innovatieve starters die zich vestigen op de Novio Tech Campus in Nijmegen. Via OndernemenGelderland krijgt de startup persoonlijk contact over de financieringsmogelijkheden in Gelderland.

Oost NV en venture capital

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV ontwikkelt en begeleidt innovatieprojecten en helpt deze te financieren. Daarnaast helpt Oost NV ondernemers met het vinden van Europese partners, het vinden van de juiste expertise voor bedrijven en uitbreiding van hun internationale (handels)netwerken. Kortom funding staat niet op zichzelf maar is een middel van MKB-ers voor “leverage” van hun innovatie, internationalisering en groei.

EU funding

Oost NV helpt ondernemers in Gelderland en Overijssel naar de juiste EU fondsen voor hun R&D activiteiten, innovatieprojecten of businesscases. Voorbeelden van deze mogelijkheden zijn het EFRO fonds, Interreg (Europees Fonds voor Cross-border regionale ontwikkeling) en Eurostars/ Horizon 2020 (R&D programma voor Europa). Voor meer informatie, nieuws en contactpersonen, zie Eu-opportunities.

PPM Oost

PPM oostPPM Oost, het participatiebedrijf van Oost NV participeert in innovatieve bedrijven en beheert innovatiefondsen. Met hart voor de kenniseconomie van Oost-Nederland is zij sterk in agro-food, life sciences, high tech, cleantech en energie, logistiek, de creatieve en maakindustrie. PPM Oost verstrekt venture capital vanaf substantiële bedragen. Dit is de meest risicovolle vorm van kapitaal verschaffing. De investeerders hebben meestal zelf ervaring met het starten van een risicovolle onderneming of ervaring in een bepaalde sector. Daardoor kan de inbreng van venture capitalists doorslaggevend zijn voor het slagen van een onderneming. Niet alleen brengen zij veel (praktijk)kennis met zich mee, maar ook een waardevol netwerk dat cruciaal kan blijken bij een startup.

Gelderland voor Innovaties

Gelderland voor Innovaties is bedoeld ter stimulering van investeringen in groei en innovatie van kleine en middelgrote ondernemingen in Gelderland die een relatie hebben met de sectoren: Agro-Food, Energie & Milieutechnologie, Life Sciences, High Tech, Maakindustrie. Ook voor projecten vanuit de Creatieve Industrie, Logistiek, Vrijetijdseconomie kun je contact met PPM Oost opnemen. Vanuit dit fonds kunnen achtergestelde leningen tot een bedrag van € 75.000 beschikbaar worden gesteld waarmee Gelderse MKB-ondernemers hun projecten kunnen realiseren. Voorwaarde is dat het dient te gaan om een eigen innovatie van de ondernemer, het aannemelijk is dat er na uiterlijk twee jaar opbrengsten gegenereerd worden waarmee de lening kan worden afgelost (in 20 kwartalen) en dat de ondernemer in staat is om, in cash, een even hoge bijdrage te leveren aan het project (bancair, informal of via eigen middelen te regelen).

Stichting Kiemt

KiemtKiEMT bevordert innovatie en “new business” in de Energie en Milieu Technologie. Dit doet zij samen met ruim 230 participanten zoals EMT-gerelateerde bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Zij scouten, screenen en ondersteunen kansrijke innovatieve en levensvatbare initiatieven waaronder startups in Oost-Nederland.

Stichting Fondsbeheer Gelderland valoriseert

Gelderland valoriseert ondersteunt startups bij de realisatie van plannen. Of het nu gaat om de ontwikkeling van een idee naar een concreet concept of prototype, advisering over eigendomsbescherming of zoeken van partners of financiering: in iedere fase kan ondersteuning worden verleend. Bij de financiering ligt de focus op studenten, alumni, onderzoekers en personeel van ArtEZ, HAN, Radboud Universiteit en Van Hall Larenstein bij de voorbereiding en de start van het bedrijf.

Wageningen UR

Wageningen universiteit & research center heeft samen met Food Valley NL, Rabobank en Startlife het eerste Europese platform voor investeerders, startups en scale-ups in het food en agro sector ontwikkeld: F&A next. Veelbelovende startups met internationale potentie wordt kapitaal verstrekt dat nodig is om succesvol door te groeien.

Life Science & Health

RedmedtechRedMedtech Ventures is een ondersteuningsprogramma voor Life Science & Health start-ups in de provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant. Het Discovery Fund is hier onderdeel van. Kleine ondernemingen kunnen bij dit fonds een lening aanvragen. Soms heeft een onderneming baat bij coaching of een netwerk. Ook daar kunnen de innovatiescouts van RedMedtech Ventures bij helpen.

Family, friends en fools

Nadat je zelf veel uren hebt gestoken in jouw idee (sweat equity) en jouw spaarpot is (bijna) leeg, dan is de meest voorkomende volgende stap geld te vragen of te lenen van familie en/of bekenden. Dit is soms een drempel, maar wel direct een goede toets of jouw idee wel aanslaat en kansrijk is. De meeste geldverstrekkers vinden het belangrijk dat dit traject is onderzocht. Bijna 50% van alle financieringen aan startups komt in Nederland van de starter zelf, familie en vrienden.

Crowdfunding

Douw & KorenEr zijn diverse vormen van crowdfunding mogelijk. Giften, voorverkopen, leningen en aandelen zijn de voornaamste vormen waarvoor je de crowd geld kunt vragen. Let er altijd op welke vorm het beste past bij jouw onderneming. Er zijn veel crowdfundingplatforms actief. Op de website van Douw&Koren is een overzicht opgenomen waar je voor welk type project crowdfunding in kunt zetten. Indien je er voor kiest om leningen of aandelen via crowdfunding te verwerven dan is het belangrijk dat deze platforms zijn opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Naast een financieringstool is crowdfunding een relevante marketingtool. Door veel verschillende financiers aan je te binden, beschik je gelijk over een groot aantal klanten. Houd er rekening mee dat je de crowdfundingcampagne goed voorbereidt, het is geen makkelijk geld.

Business angels

Een business angel of informal investor loopt niet te koop met geld. Het zijn vaak (oud) ondernemers of gefortuneerde families die graag bereid zijn om startups te financieren door middel van een belang (aandelen) in de onderneming en/of lening. Een aantal informals doet dit geheel zelfstandig en een groot aantal doet dat via een samenwerkingsverband. Meesters van de toekomst is het business angels netwerk van Oost-Nederland dat door Oost NV is opgezet en wordt georganiseerd. Starters en groeibedrijven krijgen hulp bij de juiste voorbereiding (investor readyness) en Oost NV begeleidt de matchmaking met passende investeerders. Uiteraard moet een investeerder wel bij jou passen en naast financiering toegevoegde waarde bieden.

Binnen het netwerk van Meesters van de toekomst opereren meer dan 200 particuliere investeerders, family-offices en investerings- en participatiemaatschappijen. Zij zijn bereid risicovol te participeren in perspectiefvolle bedrijven. Naast risicokapitaal levert een business angel de ondernemer complementaire kennis en netwerken. Meesters van de Toekomst is partner van Startup50 Gelderland.

Microkrediet

QreditsEen partij die actief is op het gebied van micro financieringen voor o.a. startups is Qredits. Een microkrediet is een zakelijke lening tot maximaal € 50.000 voor startende en bestaande ondernemers in het MKB. De looptijd is 1 tot 10 jaar. De rente en kosten zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en wensen. Daarnaast verstrekt Qredits rekening-courantkredieten tot € 25.000 en leningen tot € 250.000.

Bankkrediet

In het verleden ging je als startup voor een financieringsaanvraag vanzelfsprekend eerst naar een bank. Tegenwoordig is dit pas een logische stap als je voldoende (eigen) middelen hebt om een krediet aan te vragen. Een betaalrekening openen kan nog steeds, maar er worden ook andere diensten aangeboden waar je als starter mee te maken krijgt. Dat wil niet zeggen dat je deze stap over kunt slaan. De Rabobank bijvoorbeeld wil graag startups ontzorgen. Met een aanspreekpunt helpen zij startups in verbinding te brengen met de juiste financiers of co financiers. Bovendien verzorgt Rabobank diverse online seminars over financieren. 

Overige financieringsbronnen en tips

De meest voorkomende financieringsmogelijkheden voor startups zijn inmiddels besproken. Niet onvermeld mogen echter blijven: leverancierskrediet, leasing, factoring en financiering door de vele fintech bedrijven. Zoeken naar een passende financiering is inmiddels een vak apart geworden. Het is een doolhof van geldaanbieders waar je als startup, maar ook als ervaren ondernemer mee te maken krijgt.

Focus je als ambitieuze startup eerst op een goed idee, toets dit regelmatig met anderen en volg je passie. Een goed doortimmert plan met financiële doorrekeningen vergroot de kans op financiering. Laat nieuwe investeerders en financiers zien wat je zelf hebt geïnvesteerd, wees kritisch op je team en verzamel goede mensen om je heen. Gelderland heeft behoefte aan succesvolle startende ondernemers en als de basis klopt, is er altijd wel een passende financieringsbron te vinden.

Veel succes met ondernemen en het aanboren van geld om jouw droom waar te maken.

Frank Jongejan AA

MKB-accountant Arnhem, financieringsadviseur en Voorzitter Raad van Toezicht Centrum voor Jong Ondernemerschap Arnhem.