Financieringsaanvraag

Aanvraag

Om succesvol te zijn in het vinden van een passende financiering is een goede voorbereiding onontbeerlijk. In de meeste situaties zal je als ondernemer ook zelf financieel risico moeten lopen. Is dat niet zo, dan val je als snel in de categorie “gelukzoekers” en dan wordt een aanvraag meestal niet in behandeling genomen. Jouw plan moet goed doordacht zijn. Wat is het onderscheidend vermogen en welk verdienmodel zit hier achter? Cofinanciering en daarmee het stapelen van financieringen wordt steeds belangrijker. Dit betekent dat je als ondernemer bewust moet zijn van de vele aanbieders van financieringen.

Houd er rekening mee dat veel externe financiers informatie opvragen bij Bureau Kredietregistratie (BKR) en kredietbeoordelingsbureaus.

Digitale financieringsaanvraag

Financieringsaanvragen bij banken en andere geldverstrekkers worden inmiddels veelal digitaal gedaan. SBR (standaard bedrijfsrapportages) wordt bij de meeste financiers vanaf 1 januari 2017 de norm voor het aanleveren van jaarcijfers voor kredieten. Indien informatie niet digitaal wordt verstrekt zullen aanvragen niet in behandeling worden genomen of worden extra kosten in rekening gebracht.

Op dit moment is een aantal digitale financieringsplatforms actief. De Financieringslink (FINK) www.financieringslink.nl is een pilot van het ministerie van Economische Zaken en is bedoeld om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te helpen bij met name alternatieve financieringsmogelijkheden. Het doel is om het aanleveren van gegevens voor financieringsaanvragen bij verschillende financiers eenvoudiger te maken. Daarnaast is het de bedoeling dat snel een reactie komt van de financier. Voor het aanvragen van een financiering is een eHerkeningscertificaat nodig.

Een ander digitaal platform is Xattu (www.xattu.nl). Zij verbindt investeerders en (adviseurs van) MKB- bedrijven. Net als Funda is het een online etalage waar bedrijven exposure naar een breed publiek kunnen krijgen en investeerders de opportunity’s die ze zoeken kunnen vinden. Xattu biedt MKB ondernemingen de meest efficiënte en effectieve methode om informatie uit te wisselen met potentiële investeerders. Het Xattu bedrijfsprofiel zorgt ervoor dat je gevonden wordt door de juiste investeerders en informeert hen op een goede manier over de onderneming.

Loanstreet (www.loanstreet.nl) helpt MKB ondernemers die op zoek zijn een zakelijke financiering tot € 1.000.000. Binnen 1 minuut weet je gratis of je financiering kunt krijgen en daarna is het doen van de financieringsaanvraag eenvoudig bij meerdere partijen tegen lagere kosten. Het proces gaat in vier stappen:

–      Bepaal de financieringsbehoefte;
–      Koppel je boekhoudpakket;
–      Ontvang gratis je kredietscore;
–      Frictieloos financiering aanvragen.

Ondernemingsplan

Een ondernemersplan bevat tenminste een aantal relevante zaken om jouw financieringsaanvraag te ondersteunen. Het gaat hierbij om informatie en achtergronden over jou en jouw bedrijf. Uiteraard zal het verdienmodel goed moeten worden toegelicht en bevat het plan diverse financiële informatie. Je zult met dit plan de financiers moeten kunnen overtuigen dat het geld dat je van hen leent, voldoende rendement oplevert om dit terug te kunnen betalen. Een cashflowprognose met heldere uitgangspunten is daarom essentieel. Ga niet zelf zitten prutsen en schakel een deskundige in.

Financiering gerealiseerd

Nadat het financieringstraject succesvol is afgerond, kan het echte werk van ondernemen beginnen. Gedurende het ondernemerschap gebeuren zaken welke van tevoren niet zijn bedacht. Het kunnen financiële meevallers en mogelijk tegenvallers zijn. Niets menselijks is een ondernemer vreemd. Maak voor jezelf een dashboard of monitor waaruit blijkt wanneer je geld moet terugbetalen aan je financiers. Houd je financiers in goede en in slechte tijden goed op de hoogte. Blijf communiceren en neem zelf het initiatief.

Volgende stap

Stay up to date

BLOG