Soorten financiering

De zoektocht naar financiering.

Het vinden van een juiste financiering is altijd lastig. Welke financiering past het beste bij jou?

 • DE NATIONALE FINANCIERINGSWIJZER

  De zoektocht naar financiering start in het algemeen op de website van De Nationale Financieringswijzer (https://www.nationalefinancieringswijzer.nl). Hierop is snel in hoofdlijnen te zien wat er allemaal mogelijk is op financieringsgebied. Dit geeft jou een eerste indruk naar financieringsmogelijkheden. Als je vervolgens een financieringsaanvraag wilt (laten) opstellen en indienen kun je gebruik maken van een handige checklist.

  Iedere onderneming is anders en heeft daarmee specifieke financieringsbehoeften. Bij deze specifieke financieringsbehoeften horen passende financieringsvormen. Naar aanleiding van jouw antwoorden op de onderstaande vragen wordt verwezen naar de financieringsvormen die mogelijk goed bij jouw onderneming passen en de partijen waarbij je hiervoor het best zou kunnen aankloppen.

  De volgende vragen komen aan de orde:

  • In welke sector of branche ben je actief?
  • In welke regio ben je werkzaam?
  • In welke fase bevind je je als ondernemer?
  • Hoe groot is de financiering die je wilt aantrekken?
  • Heb je voldoende eigen vermogen en zekerheden?
  • Op welke termijn verwacht je dat jouw onderneming een positieve kasstroom zal genereren?
  • Waarvoor heb je de financiering nodig?
  • Is je ondernemingsplan compleet?

   

  Onderzoek eerst welke overheidsregelingen van toepassing kunnen zijn. Dit zijn naast diverse garanties, ook subsidies en fiscale faciliteiten.

 • RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND

  Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (http://www.rvo.nl) worden diverse overheidsregelingen genoemd. Voor advies over financiering op maat kun je terecht bij de Adviseurs Financiering van RVO. Samen kijken zij met jou wat in jouw situatie passende mogelijkheden zijn voor de financiering van jouw bedrijf.

 • BELASTINGDIENST

  Op fiscaal gebied bestaan er afhankelijk van de juridische structuur voor ondernemers diverse ondernemersfaciliteiten. Voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen gelden faciliteiten als bijvoorbeeld investeringsaftrek, milieu investeringsaftrek, energieaftrek, startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Voor ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen, kan de innovatiebox een mogelijkheid zijn om in de toekomst tegen een lager belastingtarief af te rekenen.

  Bedrijven kunnen de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor jouw R&D-project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. Je kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via jouw belastingaangifte. Bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek.

  De WBSO is bestemd voor Nederlandse bedrijven die onderzoeksprojecten uitvoeren. Van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals in elke bedrijfssector.

  Met ingang van 2016 zijn de WBSO en RDA samengevoegd tot 1 regeling. Bedrijven (S&O-inhoudingsplichtigen) kunnen ook WBSO aanvragen voor kosten en uitgaven die zij maken voor het uitvoeren van een eigen S&O-project. Voor zelfstandigen is dit niet mogelijk. Bedrijven hebben hierbij de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze die een bedrijf bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2016 maakt, geldt voor het gehele kalenderjaar.

  Voor meer informatie: (http://www.belastingdienst.nl).

 • FINANCIERINGSBRONNEN

Volgende stap

Meer informatie over verschillende vormen van financiering

FINANCIERINGSAANVRAAG